Teamrollen in Rijswijk

Uit Wiki Opgavengestuurdwerken
Ga naar: navigatie, zoeken
OGW logo 2kl.RGB.png
Auteurs: Monique Noya en Lorraine de Ploeg (gemeente Rijswijk). Visuals van de rollen: Joke Schat (Ontwerpbureau Schat)

Het werken in een opgaven gestuurde organisatie vraagt meer dan expertise op een begrensd vakgebied. Om succesvol bij te dragen aan het realiseren van maatschappelijke effecten is nodig dat medewerkers zich bewust zijn van hun rol. Met rollen stimuleren we de persoonlijke interactie tussen en binnen de teams. De talenten en kwaliteiten van medewerkers nemen daarbij een prominente plek in. Medewerkers krijgen de kans om talenten verder te ontwikkelen op een manier die functioneel is voor de organisatie.

We spreken van vaste rollen en facultatieve rollen (mee-bouwers). Medewerkers kunnen meerdere rollen vervullen, liefst in meerdere teams. Een ‘hoofdrol’ is altijd weggelegd voor de expertrol. Aan iedere rol zijn competenties verbonden die zijn te herleiden naar de Talenten Motivatie Analyse. Alle medewerkers hebben een Talenten Motivatie Analyse gedaan. Bij de verdeling van de rollen:

 • kijken we naar de ontwikkelbaarheid van de competenties zoals deze uit de analyse komen;
 • bespreken we wat de medewerker in de praktijk laat zien;
 • wegen we de motivatie voor een rol mee.

Meerwaarde

In de praktijk merken we dat de inzet van teamrollen soms discussie oplevert: 'Waarom zijn teamrollen nodig als een team goed draait?'. Maar wat gebeurt er in een team als het tegen zit? Hoe functioneert het team als de deadlines niet worden gehaald? Hoe doorbreek je een situatie van oeverloos discussiëren in plaats van bouwen en doen? In die situaties helpt duidelijkheid over wat je van elkaar kan en mag verwachten. Met afspraken over rollen en verantwoordelijkheden maak je het makkelijker om elkaar aan te spreken en natuurlijk ook te complimenteren. Je leert verschillen te waarderen in plaats van je eraan te ergeren:
Een Pietje Precies wordt gewaardeerd om het oog voor detail en de zorgvuldigheid. Pietje Precies heeft meerwaarde en levert een zinvolle bijdrage binnen het team.

Het werken met teamrollen is geen doel op zich zelf. Het helpt om gedrag bespreekbaar te maken en teams samen te stellen die zijn toegerust op de opgave.
De visuals helpen dit te doen - met humor en lichtheid.

Vaste teamrollen

Opgaven gestuurd werken: Teamrollen in Rijswijk

Opgavemanager

Competenties:

 • Coach
 • Groepsgericht leidinggeven
 • Politiek sensitief
 • Innoverend vermogen en/of netwerken

Opgavemanager - visual competenties sept 2015.jpg

Bouwmeester

Competenties:

 • Inzicht
 • Vasthoudendheid
 • Plannen en organiseren
 • Organisatiesensitiviteit

Bouwmeester - visual competenties sept 2015 (1).jpg

Monitor

Competenties:

 • Voortgangscontrole
 • Plannen en organiseren
 • Vasthoudendheid
 • Kwaliteitsgerichtheid
 • Onafhankelijkheid

Monitor - visual competenties sept 2015.jpg

Expert

Competenties:

 • Vakgerichtheid
 • Probleemanalyse
 • Omgevingsbewustzijn
 • Aandacht voor details

Expert - visual competenties sept 2015.jpg

Verbinder

Competenties:

 • Coachen
 • Ontwikkelen van medewerkers
 • Conflicthantering
 • Durf of overtuigingskracht

Verbinder - visual competenties 2015.jpg

Communicator

Competenties:

 • Netwerken
 • Luisteren
 • Sociabiliteit
 • Mondelinge en schriftelijke vaardigheid

Communicator - visual competenties 2015.jpg

Facultatieve rollen

Opgaven gestuurd werken: Teamrollen in Rijswijk

Video: teamrollen in Rijswijk

Video Teamrollen in Rijswijk door A+O fonds Gemeenten

Bronnen


Artikel AenOFonds.png

Ga terug naar Samenwerken in een team: teamrollen of ga naar Hoofdpagina


OGW logo lang 2 kleur.png (c) Partners+Pröpper B.V. Alle rechten voorbehouden: Intellectueel eigendom en Auteursrecht.